مشتریان ما، سرمایه های ما هستند.

مشتریانی که از ارائه خدمات ما ناراضی هستند از طریق فرم رو به رو، اعتراض و شکایت خود را ثبت کنند. در اولین فرصت، رسیدگی خواهد شد.

راه های برقرای ارتباط با فروشگاه

شماره تماس: 03132207026

پست الکترونیک: info@goodeal.ir