دانشنامه صنایع دستی

وارونگی معنا در صنایع دستی ایران

وارونگی معنا در صنایع دستی ایران

انقراض تعاریف در هنر صنعت دستی وارونگی معنا در صنایع دستی ایران   دیر زمانی است که هنر دوستان و هنر پژوهان در عرصه صنعت دستی و هنر اصیل و ناب در بیان قدر و منزلت و بلا شک بودن … ادامه مطلب

صنعت مدرن و جایگاه صنایع دستی در ایران

برای اینکه بتوانیم تصویری روشن درباره ارتباط تاریخی طراحی صنعتی با صنایع دستی در ذهن داشته باشیم، پیش از هر چیز نیاز به داده هایی دربارۀ چندی و چونی ظهور صنعت مدرن در کشورمان داریم. صنعت مدرنی که بعد از … ادامه مطلب

هنر تذهیب

در فرهنگ‌های فارسی تعریف دقیقی از تذهیب وجود ندارد؛ تعریفی که ما را به اصل و منشاء این هنر رهنمون باشد. در برخی از کتاب‌های قدیمی و اغلب تذکره‌ها فقط نامی از نقاشان و مذهبان آمده‌است که این، برای دریافت … ادامه مطلب

نقش و نگار اسلیمی

اِسلیمی نقش تزیینی به شکل گیاه با ساقه‌های مارپیچی است که ابتدا و انتهای آن مشخص نیست. اسلیمی گونه‌ای از نقش و نگار است شامل خط‌های پیچیده و منحنی‌ها و قوس‌های دورانی مختلف که در تزئینات و کتیبه‌ها و بعضی … ادامه مطلب

سبک نگارگری گل و مرغ

گل و مرغ سبکی در نگارگری ایرانی است. گل و مرغ نماد موهبت الهی و تجلی ظریف و لطیف آفریدگار است. گفتگوی عاشقانه گل و مرغ نیز به تسبیح‌گویی خداوند و ذکر حق تشبیه می‌شود. گل مقام معشوق را دارد … ادامه مطلب
پیگیری سفارش
لیست مقایسه