صدف گل و مرغ4031


485,000 تومان 385,000 تومان

تخفیف : 100,000 تومان

مجموعه صدفهایی که تولید مروارید میکنند و در خلیج فارس صید میشوند که بیشتر آنها در جواهر سازی و صنایع دستی بکار گرفته میشوند